Δράσεις σε Σχολεία από την ECOELASTIKA

H ECOELASTIKA συνεχίζει τις δράσεις της σε ολόκληρη τη χώρα, τοποθετώντας δωρεάν ελαστικούς τάπητες σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, με στόχο τη μέιωση των τραυματισμών των παιδιών κατά τον αυλισμό τους.