ΛΑΣΤΙΧΑ.. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ!

Εμπλουτισμένη με ελαστικό άσφαλτος: ένα μίγμα θερμής ασφάλτου και τρίμματος ελαστικού