Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στόχος μας δεν είναι η ανάδειξη του κοινωνικού μας έργου για λόγους marketing, καθότι η ecoelastika δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δημιουργήσαμε αυτό τον ιστότοπο με τη «φιλοδοξία» να εμπνεύσει και άλλες επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς σε δράσεις, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε οικολογικά θέματα και ειδικά στην ανακύκλωση των ελαστικών.