Η ECOELASTIKA διακρίθηκε με το Βραβείο Environmental CSR
στην τελετή των Environmental Awards 2018

Environmental Awards 2018.