Το κοινωνικό έργο της ECOELASTIKA για το 2017, με επίκεντρο την ασφάλεια των παιδιών.

Αυτά είναι τα σχολεία που απέκτησαν το νέο ασφαλές ελαστικό τους δάπεδο από ανακυκλωμένα ελαστικά, μέσα στο 2017

Προσφορά της ECOELASTIKA

ECOELASTIKA-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-2017