Τα παιδιά του 43ου & 135ου νηπιαγωγείου Νέου Κόσμου από σήμερα θα πέφτουν στα μαλακά!

Γιατί;
Η ECOELASTIKA ανέλαβε την κατασκευή ενός ακόμα τάπητα ασφαλείας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την στήριξη των νηπιαγωγών.

Ο τάπητας είναι ειδικά κατασκευασμένος και επεξεργασμένος για την ασφάλεια των παιδιών και έχει σαν πρώτη ύλη τι άλλο; Τα ανακυκλωμένα ελαστικά!!!

Πρώτη φορά οι παλιές ρόδες του «μπαμπά» φροντίζουν τόσο καλά για την ασφάλεια των παιδιών.

Γιατί κι αν πέσουν… θα πέσουν στα μαλακά!!!

** Οι τάπητες είναι κατασκευασμένοι από εξειδικευμένες εταιρίες, πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008

43ο & 135ο νηπιαγωγεία Ν. Κόσμου