Βραβείο Περιβαλλοντικής ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 στην ECOELASTIKA ΑΕ